Ostrożne złoto w zmiennym tygodniu z intensywną aktywnością banków centralnych

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza XAU/USD

Metal szlachetny nie traci na wartości, ponieważ zbliża się do zamknięcia zmiennego tygodnia, w trakcie którego wykazywał się dwukierunkową akcją, ustanawiając zarówno nowe maksima, jak i nowe minima w tym miesiącu. Początek tygodnia był dość kiepski, a jeden z najgorszych dni w roku przypadł na poniedziałek, kiedy to rynki zareagowały na niedawny wzrost inflacji CPI w USA do najwyższego poziomu od czterech dekad.

Doprowadziło to do agresywnego przeszacowania wyceny na bardziej jastrzębi wynik posiedzenia Fed i oczekiwań na większą podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych, co spowodowało wzrost kursu dolara amerykańskiego. Fed spełnił te oczekiwania w środę, dokonując największej podwyżki stóp procentowych od 1994 r., ale ponieważ ten wynik był już uwzględniony w wycenie, XAU/USD odbiło się w następstwie.

Co więcej, w czwartek po działaniach Fedu nastąpiła piąta z rzędu podwyżka stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) i podwyżka stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) - czynniki, które zwiększyły obawy przed stagflacją i doprowadziły do niechęci do podejmowania ryzyka.

Pomimo dużej zmienności i nowych maksimów i minimów, wyraźny kierunek pozostaje nieuchwytny dla XAU/USD, który nadal tkwi w starszych kluczowych poziomach technicznych, a perspektywy pozostają bez zmian.

Kolejna wizyta powyżej poziomu 38,2% Fibonacciego z kwietniowego wyżu/majowego niżu okazała się krótkotrwała, ale nadal pozostaje blisko tego poziomu i ma szansę na przebicie się do nowych miesięcznych maksimów. Jednak do wyjścia ponad linię trendu spadkowego biegnącą od tegorocznych maksimów oraz dolną granicę dziennej chmury Ichimouku (w okolicach 1 885) potrzebny będzie silny katalizator. Udane próby sprawią, że byki znajdą się w fotelu kierowcy.

Jednakże XAU/USD prawdopodobnie będzie miał trudności z uniknięciem stratnego tygodnia, a brak postępów w połączeniu ze wspierającą dla zielonego dolara polityką Fed stawia złoto w trudnym położeniu. Jest ono podatne na ponowną presję w kierunku 1,804, choć trwałe osłabienie poniżej 1,780 może nie być na razie takie łatwe.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.