GER30 Wzrost, testuje kluczowe poziomy

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 - H4

Niemiecki indeks spadł w styczniu, jako że globalne akcje były wstrząsane przez napięcia geopolityczne, obawy o inflację i perspektywy zacieśnienia polityki monetarnej. Nowy miesiąc rozpoczyna się w lepszych nastrojach, ponieważ indeks zanotował piąty zyskowny dzień, mimo że aktywność wytwórcza spadła do 59,8 w styczniu z 60,5 wcześniej.

GER30 znajduje się w krytycznym punkcie technicznym, kiedy próbuje wyjść poza dzienną chmurę Ichimoku, EMA200 i linię trendu spadkowego od styczniowych rekordowych maksimów, obszar, na który zwracaliśmy uwagę w ostatniej analizie.

Wybicie powyżej może przyspieszyć ruch w kierunku 15.973-15.600, ale może być za wcześnie, by mówić o nowych maksimach wszech czasów (16.302).

Nastroje inwestorów wydają się być w dobrym miejscu, ale niepewność przed czwartkową decyzją EBC w sprawie polityki monetarnej może ograniczyć wzrosty, a sytuacja na Ukrainie może ponownie zaważyć na notowaniach.

W związku z tym GER30 może znaleźć się pod presją do nowych tygodniowych minimów (15 539), ale potrzebny będzie katalizator do większego spadku w rejon 14 840-10.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.