GER30 w odwrocie, a nastrój braku ryzyka utrzymuje się

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 - H4

Niemiecki indeks spadł wczoraj pod wpływem strat dużych producentów samochodów, po tym jak ACEA podała dane rejestracyjne, które pokazały 22.8% r/r spadek rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej.

Dziś jego spadek jeszcze się pogłębia, ponieważ szerszy sentyment pozostaje słaby, w obliczu nowych zakłóceń na rynku ropy naftowej i perspektyw normalizacji polityki pieniężnej przez główne banki centralne, mimo że EBC pozostaje w tyle za swoimi odpowiednikami na ścieżce zacieśniania.

Ze stratami rzędu 1,5% w tym tygodniu i świeżymi 2021 najniższymi poziomami dzisiaj, 200-dniowa EMA (15.400) znalazła się w centrum uwagi, ale niedźwiedzie nie wydają się jeszcze gotowe, by zmierzyć się z tym poziomem.

Z drugiej strony, GER30 próbuje utrzymać 50% Fibonacciego od poziomu "December Low/January High" i wraz z RSI blisko poziomu wyprzedania, może być w stanie zareagować wyżej

To mogłoby dać mu szansę na odzyskanie EMA200 (15,820-30), ale potrzebna jest poprawa nastrojów, aby mógł przełamać linię trendu spadkowego biegnącą od tegorocznych maksimów (15,970-90).

Dane inflacyjne z Niemiec nie przyniosły niespodzianek, gdyż CPI wzrósł w grudniu zgodnie z oczekiwaniami o 5,3% r/r, podczas gdy Inflacja w strefie euro spodziewana jest jutro.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny


Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.