GER30 w dół po słabym niemieckim PKB

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 - H4

Niemiecki PKB skurczył się o 0,7% kw/kw w IV kw. z +1,7% poprzednio, jak wynika z dzisiejszych wstępnych danych, rozczarowując inwestorów. Zannualizowany PKB wzrósł o 1,4% r/r w IV kw. z +2,9% poprzednio (po rewizji z 2,5%).

Dane te utrzymują niemiecki indeks pod presją, podczas gdy obawy geopolityczne w Europie Wschodniej i perspektywa zacieśnienia polityki monetarnej również ciążą.

Eskalacja militarna na Ukrainie może zakłócić dostawy gazu ziemnego w Europie i doprowadzić do skoków cen, a Stany Zjednoczone wezwały do zwołania w poniedziałek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby zająć się "groźnym zachowaniem Rosji wobec Ukrainy i gromadzeniem rosyjskich wojsk na granicach Ukrainy i na Białorusi" [1].

GER30 traci w tym tygodniu ok. 2% i jest podatny na nowe minima z 2022 r. (14 840-10), ale może być za wcześnie na większy spadek, który przetestuje poziomy 14 500-14 448.

Indeksowi udało się jednak przeprowadzić dwudniowe odreagowanie i wraz z osłabieniem euro, może on być w stanie odepchnąć się, ale będzie potrzebował poprawy nastrojów, aby przebić się powyżej 15.679-15.720 i zmniejszyć presję spadkową. W tym obszarze zbiegają się EMA200 i linia trendu spadkowego od rekordowego poziomu ze stycznia

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 17 kw. 2024 https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-un-security-council-meeting-on-the-situation-on-ukraines-borders/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.