GER30 Ostrożnie po zamknięciu gazociągu Nord Stream

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analiza

Obawy przed recesją nasiliły się w ostatnim czasie, a dostawy ropy i gazu do Europy są kluczowym problemem, biorąc pod uwagę jej zależność od rosyjskiej energii, pomimo wysiłków na rzecz uniezależnienia się. Szczególnie narażona jest gospodarcza siła napędowa kontynentu, Niemcy, które w zeszłym miesiącu uruchomiły poziom alarmowy w swoim awaryjnym planie gazowym.

Obawy przed odcięciem dostaw przez Rosję odżyły dziś, gdy rozpoczął się zaplanowany na 10 dni doroczny przegląd gazociągu Nord Stream, którym gaz ziemny jest przesyłany z Rosji do Niemiec. [1]

GER30 zdołał uniknąć strat w zeszłym tygodniu, dzięki odbiciu w drugiej połowie po nowych dołkach z 2022 roku (12,373), a to daje mu możliwość przedłużenia odbicia w kierunku EMA200 (13,266-12,340)

Dzienne zamknięcia powyżej tego poziomu wstrzymałyby bias spadkowy i mogłyby otworzyć drzwi do dalszej aprecjacji w kierunku 13.818, ale wymagałoby to znaczącej i trwałej poprawy sentymentu.

Jednakże rynki są dziś niespokojne i GER30 handluje z ostrożnością, co sprawia, że jest wystawiony na działanie 12.373, choć do tego i do ruchu poniżej 12.133 prawdopodobnie potrzebny będzie świeży katalizator.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 26 maj 2024 https://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/annual-maintenance-works-of-nord-stream-pipeline-will-be-performed-in-july-2022-524/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.