GER30 Ostrożnie po tym, jak Niemcy uruchomiły poziom alarmowy w swoim awaryjnym planie gazowym

  • EOAN.de
    (${instrument.percentChange}%)
  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

Zmniejszone dostawy gazu

W związku ze spadkiem dostaw gazu z Rosji i utrzymującymi się wysokimi cenami niemiecki rząd podniósł w czwartek poziom alarmowy swojego planu awaryjnego dla gazu [1]. Jest to drugi poziom planu działania, który został uruchomiony pod koniec marca i obejmuje takie środki, jak ograniczenie zużycia gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej.

Minister gospodarki i działań na rzecz klimatu Robert Habeck oskarżył prezydenta Rosji Putina za zaistniałą sytuację, nazwał gaz "dobrem deficytowym " i ostrzegł przed dalszym wzrostem cen, który będzie miał wpływ na produkcję przemysłową i konsumentów.

Jeden z największych na świecie dostawców energii, niemiecki E.ON SE, powiedział o "zrozumiałej " reakcji rządu i podkreślił, że dostawy gazu do odbiorców końcowych przez operatorów są nadal "niezawodne i bezpieczne ". [2]

EOAN.de spadł wczoraj i na początku dzisiejszej sesji powiększa swoje straty.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Zacieśnianie otoczenia monetarnego

Sytuacja energetyczna wyraźnie obciąża największą gospodarkę Europy, a wczorajsze wstępne dane PMI pokazały, że aktywność wytwórcza w czerwcu spadła, choć nie skurczyła się

Jak dotąd niemiecka gospodarka wykazała się odpornością, ponieważ PKB wzrósł o 3,8% w I kwartale w ujęciu rocznym, ale wzrosły obawy o stagflację, ponieważ Europejski Bank Centralny przyjął bardziej jastrzębie stanowisko w celu ograniczenia rekordowo wysokiej inflacji.

Zgodnie z ostatnią decyzją polityczną podjętą w tym miesiącu, EBC oczekuje obecnie podwyżki stóp procentowych w lipcu o 0,25% i przewiduje dalsze podwyżki, potencjalnie na większą skalę.

Takie zacieśnienie polityki pieniężnej może zahamować aktywność gospodarczą w Niemczech i strefie euro, a także spowodować dalsze pogorszenie sytuacji na rynkach akcji.

Analiza GER30

Niemiecki indeks spadł wczoraj do trzymiesięcznego minimum i zmierza ku czwartemu z rzędu spadkowemu tygodniowi, tracąc w tym miesiącu około 10%

Zwiększa to ryzyko dalszych spadków w kierunku najniższego poziomu z 2022 roku (12 425), a następnie 50% zniesienia Fibonacciego najniższego/wysokiego poziomu z lat 2020-2021 (12 133). Poziomy te mogą stanowić wsparcie, ale ich naruszenie sprawi, że w centrum uwagi znajdzie się 11 519.

Odreagowanie w kierunku 13 428 wydaje się być rozsądne, ale nie widzimy możliwości, by GER30 podważył kluczowy rejon 13 800-70, który wyznaczają EMA200 i górna granica dziennej chmury Ichimoku.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 24 cze 2022 https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/06/20220623-federal-ministry-for-economic-affairs-and-climate-action-announces-alert-level-of-the-emergency-plan-for-gas.html

2

Znaleziono 16 kw. 2024 https://www.eon.com/en/about-us/media/press-release/2022/gas-supply-situation-declaration-of-alarm-level-comprehensible.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.