GER30 Analiza – 8 lutego 2022 r

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 - H4

W ubiegłym tygodniu pani Lagarde nie powtórzyła wcześniejszego stwierdzenia, że podwyżki stóp procentowych w 2022 r. są bardzo mało prawdopodobne, ale nie wykluczyła ich, gdy została o to zapytana. Była to znacząca zmiana tonu i została odebrana przez rynki jako jastrzębi pivot, szkodząc niemieckiemu indeksowi.

Podczas wczorajszego wystąpienia w Parlamencie Europejskim, prezes EBC zdawała się jednak próbować nieco wycofać, powtarzając, że "Istnieje określona sekwencja pomiędzy końcem naszych zakupów aktywów netto a datą podwyżki. Podwyżka stóp procentowych nie nastąpi przed zakończeniem zakupów aktywów netto ". [1]

EBC ogłosił zakończenie pandemicznego programu zakupów nadzwyczajnych (PEPP) z końcem marca. Skup aktywów będzie kontynuowany w ramach APP, który wyniesie 40 mld euro w drugim kwartale 2022 roku i 30 mld euro w trzecim kwartale. Począwszy od października Rada Prezesów będzie utrzymywać zakupy aktywów netto w ramach APP w miesięcznym tempie 20 mld EUR tak długo, jak będzie to konieczne.

Nastroje rynkowe są dzisiaj optymistyczne, a odwrót euro pomaga notowaniom GER30, który zbliża się do kluczowego obszaru oporu w okolicach 15,530-15,630. Obszar ten obejmuje dzienną chmurę Ichimoku, EMA200 oraz linię trendu spadkowego biegnącą od styczniowych rekordowych maksimów. Dzienne zamknięcia powyżej tego obszaru prawdopodobnie przywrócą kontrolę bykom i dadzą szansę na pchnięcie w kierunku 15 973, chociaż może być na to za wcześnie.

Pomimo radosnego nastroju, GER30 pozostaje w niepewnej sytuacji, po trzech z rzędu spadkowych tygodniach. Jako taki, jest on podatny na nowe miesięczne minima (15.059), ale większy i trwały spadek poniżej 14.840-10 będzie wymagał katalizatora.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 26 maj 2024 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220207~7208d9e3a2.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.