כיצד נוכל לעזור?

מדוע נדרשים הפרטים המזהים הללו?

השלבים הללו הכרחיים על מנת לאמת את המידע שמופיע בטופס פתיחת החשבון שלך וכדי להגן על לקוחותינו ממעשי מרמה אפשריים. FXCM מפעילה שורה של אמצעי זיהוי ואימות וזאת כדי לאשר את הזהות של לקוחותינו. לעיתים, אם לא ניתן לאמת את זהות הפונה, אנו מבקשים מידע נוסף שיסייע להליך הזיהוי.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}