כיצד נוכל לעזור?

מה עלי לעשות אם נדרשתי לספק הבהרה לגבי מקור ההכנסה שלי?

בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים אחרים למשל תאגידיים בנקאיים ובתי השקעות, FXCM נדרשת לתהליך "הכר את הלקוח". ולכן, במידה ונדרשת לספק הבהרה לגבי מקור ההכנסה שלך, פשוט שלח מייל לכתובת info@fxcm.co.il מכתובת הדוא"ל שציינת בטופס פתיחת החשבון ופרט מהו מקור ההכנסה שלך.
לדוגמה, אם ציינת בטופס פתיחת החשבון שיש לך הכנסה שנובעת מהשקעות, פשוט ציין באיזה סוג של השקעות מדובר. כמו כן, ייתכן ותידרש להמציא מסמכים התומכים במקור ההכנסה.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}