כיצד נוכל לעזור?

מה הסטטוס של החשבון החדש שלי?

הליך פתיחת חשבון חדש לוקח בממוצע 3 ימי עסקים. תוכל לעקוב אחר תהליך פתיחת החשבון באמצעות עדכונים אשר יישלחו אליך לתיבת הדוא"ל.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}