כיצד נוכל לעזור?

כמה זמן לוקח עד שההפקדה משתקפת בחשבון המסחר ב-FXCM?

הפקדות בדרך כלל מופיעות בחשבון המסחר תוך יום עסקים אחד (1).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}