כיצד נוכל לעזור?

האם יש זליגה במסחר בחוזי-הפרשים (CFD)?

כמו בשווקים אחרים, גם במסחר בחוזי-הפרשים עשויה להתרחש "זליגה" (Slippage) בעת הפתיחה או הסגירה של העסקה. שיעור הזליגה תלוי בנזילות הזמינה בשוק באותה עת, ובגודל הפוזיציה.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}