כיצד נוכל לעזור?

האם יש לי בעלות על נכס הבסיס כאשר אני סוחר בCFD?

לא. נכסי הCFD רק עוקבים אחר מחיר נכס הבסיס.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}