Το BTC πηδά πάνω από 21K καθώς ο όγκος αυξάνεται

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Το BTCUSD παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Έχει αποτινάξει την υπερκάλυψη από την κατάρρευση του FTX, ανταποκρινόμενη στη συγκράτηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαΐου 2022, το BTCUSD κατέγραψε ένα μοτίβο κατανομής κεφαλής και ώμων (κόκκινο ορθογώνιο). Στη συνέχεια η τιμή συνθηκολόγησε και πέρασε σε φάση mark down. Το BTCUSD διαπραγματεύτηκε κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 150 ημερών και ο EMA κατευθύνθηκε προς τα κάτω.

Η πρόσφατη δράση των τιμών έχει το κρυπτονόμισμα πάνω από τον ΕΜΑ 150 ημερών και ο ΕΜΑ στρέφεται προς τα πάνω. Έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 21.000 δολάρια. Είναι πιθανό ότι η πλάγια κίνηση από τον Ιούνιο του 2022 ήταν ένα μεγάλο μοτίβο συσσώρευσης (πράσινο ορθογώνιο).

Τα μοτίβα όγκου, αν και δεν είναι τέλεια λόγω της αποκέντρωσης των κρυπτονομισμάτων, υποδηλώνουν κάτι τέτοιο. Το OBV έχει σπάσει μια καθοδική γραμμή τάσης με μια μεγάλη αιχμή όγκου, καθώς το BTCUSD έχει αρπαχτεί. Υπάρχει μια αντιληπτή αντίληψη αξίας, λόγω της αναμενόμενης στροφής της Fed κατά τα μέσα του 2023. Αυτό είναι επικίνδυνο. Εάν ο άξονας περιστροφής της Fed δεν υλοποιηθεί, τα κρυπτογραφικά θα μπορούσαν να ξεπουληθούν.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.