Τα έσοδα της Alphabet (GOOG) από το cloud ξεπέρασαν τα όρια, αλλά ο τομέας δεν βγάζει χρήματα

  • GOOG.us
    (${instrument.percentChange}%)

Έσοδα έναντι λειτουργικών εσόδων

Η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου στις 26 Απριλίου, με τα κέρδη ανά μετοχή να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και να διαμορφώνονται στα 24,62 δολάρια με αραίωση (25,76 δολάρια - πρόβλεψη). Ωστόσο, τα έσοδά της, ύψους $68,01 δισ. ήταν 22,95% υψηλότερα από την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο, με τα έσοδα του Google Cloud να ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών στα $5,8 δισ. και να αυξάνονται κατά 43,8% σε ετήσια βάση. Κάτω αριστερά, μπορούμε να δούμε πώς τα έσοδα για τις Υπηρεσίες και το Cloud είναι αυξημένα σε σχέση με την περσινή συγκρίσιμη περίοδο. Ωστόσο, όταν εξετάζουμε τα λειτουργικά έσοδα (δεξιά), το Cloud είναι αρνητικό, παρόλο που τα έσοδά του ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Δηλαδή, παρόλο που το Google Cloud αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. δολάρια, τα λειτουργικά του έσοδα βελτιώθηκαν μόνο κατά 43 εκατ. δολάρια, από ζημιές 974 εκατ. δολαρίων σε ζημιές 931 εκατ. δολαρίων.

YouTube Shorts

Τα έσοδα του Youtube τυπώθηκαν στα 6,9 δισ. για το α' τρίμηνο, περίπου 9% κάτω από τις προβλέψεις της Wall Street. Η διοίκηση επικαλέστηκε τη μείωση των διαφημιστικών δαπανών στην Ευρώπη, την έκθεση στη Ρωσία και κυρίως την επιβάρυνση από το Shorts, το οποίο ανταγωνίζεται το TikTok. Αυτό δεν είναι πολύ καθησυχαστικό, επειδή το YouTube έχει αναπτύξει επιθετικά το Shorts σε περισσότερες από 100 χώρες

Μετρητά έναντι χρέους

Λαμβάνοντας υπόψη τον ισολογισμό της εταιρείας, σημειώνουμε ότι τα συνολικά μετρητά και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι κοντά στα 134 δισ. δολάρια. Αυτός ο τεράστιος σωρός μετρητών στρεβλώνει το συνολικό χρέος και τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις της εταιρείας, το οποίο είναι περίπου 26 δισ. δολάρια. Δηλαδή, η GOOG μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της πολλές φορές

Ανάπτυξη εσόδων και ελεύθερων ταμειακών ροών


Κατά το τελευταίο έτος, η αύξηση των εσόδων και των ελεύθερων ταμειακών ροών παρουσιάζουν σημάδια μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Koyfin, ο μέσος προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης των εσόδων για τα επόμενα τρία χρόνια είναι 14,71%. Ο αριθμός αυτός είναι αισθητά χαμηλότερος από τον ιστορικό μέσο όρο των δέκα ετών που είναι 21,34%.

Αναφορές
www.barrons.com
www.koyfin.com

Χαρακτηριστικά εικόνας από Photo Mix από <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.