Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επιλογές Διαγραμμάτων

Η Trading Station Desktop είναι ειδικά σχεδιασμένη για έμπειρους chart traders. Η Trading Station Desktop περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά καθώς και παρόμοια σχεδίαση με την κύρια πλατφόρμα μας, την Trading Station Web. Αυτό όμως που την διαχωρίζει ως επαγγελματικού επιπέδου…

Τα διαγράμματα της Trading Station Web αποτελούν δυναμικά εργαλεία στις συναλλαγές σας. Περιλαμβάνουν αντίστοιχες δυνατότητες με αυτές που διαθέτουν επαγγελματικά «πακέτα» διαγραμμάτων, για τα οποία συχνά απαιτείται συνδρομή. Με την Trading Station Web μπορείτε να τοποθετήσετε και να διαχειριστείτε εντολές…