Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Απαιτήσεις Επιπέδου Περιθωρίου

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον Πίνακα με τις Απαιτήσεις Επιπέδου Περιθωρίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρότερη προειδοποίηση, βάσει των μεταβολών στις τιμές. Ωστόσο, τα τρέχοντα επίπεδα περιθωρίου εμφανίζονται ανά ζεύγος στη στήλη "Ελάχιστο Απαιτούμενο…

Όταν χρησιμοποιείτε πολύ υψηλό ποσοστό μόχλευσης, λίγες ζημιογόνες κινήσεις μπορούν γρήγορα να αντισταθμίσουν πολλές κερδοφόρες. Για να καταλάβετε πώς συμβαίνει αυτό, δείτε το παρακάτω παράδειγμα. Σενάριο: Ο επενδυτής Α αγοράζει 50 lots στο USD/JPY ενώ ο επενδυτής Β αγοράζει 5 lots…

Η συναλλαγή με περιθώριο (συναλλαγή με μόχλευση) αποτελεί πόλο έλξης για την αγορά του συναλλάγματος. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε θέσεις με ποσό μεγαλύτερο από αυτό που διαθέτουμε στον λογαριασμό μας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε ανοίξει θέση αγοράς με…

Το Margin (περιθώριο) είναι το ποσό χρημάτων που απαιτείται για να διατηρηθούν οι θέσεις ανοικτές. Δεν αποτελεί κάποια χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά είναι απλά ένα μέρος του κεφαλαίου του λογαριασμού σας, το οποίο διαχωρίζεται και αποτελεί το ποσό του…