Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Καλάθια Μετοχών

Τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ της FXCM περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων μετοχών που σχετίζονται με κάποιον συγκεκριμένο κλάδο. Κατά την εκκίνηση των Καλαθιών, σε κάθε μετοχή αποδόθηκε μία συγκεκριμένη αξία σε $ HKD (Δολάρια Χονγκ Κονγκ). Από αυτό το σημείο…

Τα Καλάθια Μετοχών της FXCM περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων μετοχών από κάποιον συγκεκριμένο κλάδο. Κατά την εκκίνηση των Καλαθιών, σε κάθε μετοχή αποδόθηκε μία συγκεκριμένη αξία σε ($) Δολάρια. Από αυτό το σημείο και μετά, τα καλάθια θα μετρούν την…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}