Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Καλάθια Μετοχών

Τα μερίσματα μπορεί να επηρεάσουν το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που πληρώνετε ή κερδίζετε από τη θέση σας στο Καλάθι Μετοχών. Τα Καλάθια Μετοχών αποτελούνται από μια ομάδα μετοχών που μπορεί να πληρώνουν μερίσματα κατά τη διάρκεια του έτους.Όταν καταβάλλεται…

Τα Καλάθια Μετοχών Χονγκ Κονγκ της FXCM περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων μετοχών που σχετίζονται με κάποιον συγκεκριμένο κλάδο. Κατά την εκκίνηση των Καλαθιών, σε κάθε μετοχή αποδόθηκε μία συγκεκριμένη αξία σε $ HKD (Δολάρια Χονγκ Κονγκ). Από αυτό το σημείο…

Τα Καλάθια Μετοχών της FXCM περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων μετοχών από κάποιον συγκεκριμένο κλάδο. Κατά την εκκίνηση των Καλαθιών, σε κάθε μετοχή αποδόθηκε μία συγκεκριμένη αξία σε ($) Δολάρια. Από αυτό το σημείο και μετά, τα καλάθια θα μετρούν την…