Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Λογαριασμοί

Σελίδα 1 από 2

Η Πολιτική Ασφάλισης καλύπτει τον Επιλέξιμο Αιτητή πλέον του ορίου αποζημίωσης του ΤΑΕ (το οποίο επί του παρόντος είναι €20,000 έως μέγιστο ποσό του €1,000,000 ανά πελάτη). Οι πελάτες της FXCM EU Ltd που θα ήταν επιλέξιμοι να αιτηθούν υπό…

Στον σημερινό κόσμο, οι πελάτες συχνά επιθυμούν μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτή η ασφάλιση ενεργοποιείται στην πολύ απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας της FXCM σε έλλειμμα των διαχωρισμένων λογαριασμών των πελατών πλέον των €20,000 αποζημίωσης του ΤΑΕ.

Ως ελεγχόμενη από την CySEC οντότητα, η FXCM EU συμμορφώνεται με την Οδηγία της CySEC ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες. Η FXCM EU συμμορφώνεται με την ρυθμιστική υποχρέωση να διαχωρίζει τα Κεφάλαια…

Πηγή Κεφαλαίων – Απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την FXCM. Για παράδειγμα: · Εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από τον μισθό σας, υποβάλετε την ανάλυση του…

Παρόλο που η οδηγία του EMIR εφαρμόζεται κατά βάση σε Ευρωπαίους εταιρικούς πελάτες, επίσης εφαρμόζεται έμμεσα και σε άλλες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με μη-Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η FXCM συνιστά σε όλους τους εταιρικούς, Omnibus (OM) και White Label…

Το EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) είναι μία οδηγία που στοχεύει στο να βελτιώσει τη διαφάνεια στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Σε ένα υψηλό επίπεδο, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν όλες τις συναλλαγές παραγώγων στα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών. Links Τρίτων Παρόχων:…

Τα "Αναγνωριστικά" (LEI numbers) δημιουργήθηκαν με σκοπό την παγκόσμια ταυτοποίηση. Προκειμένου να αναφέρει σωστά τους Χρηματοοικονομικούς και Μη-Χρηματοοικονομικούς Αντισυμβαλλομένους, η FXCM θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το "Αναγνωριστικό" ως ένα μέσο ταυτοποίησης των εταιρικών συναλλαγών που αναφέρονται. Παρακαλείστε να στείλετε τον…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}