Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Λογαριασμοί

Σελίδα 1 από 2

1. Τι είναι η Aξιολόγηση Kαταλληλότητας; Η οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων καθόρισε ότι κατά την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η FXCM ("εμείς") πρέπει να ζητά από τον πελάτη ("εσείς") να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την…

Η Πολιτική Ασφάλισης καλύπτει τον Επιλέξιμο Αιτητή πλέον του ορίου αποζημίωσης του ΤΑΕ (το οποίο επί του παρόντος είναι €20,000 έως μέγιστο ποσό του €1,000,000 ανά πελάτη). Οι πελάτες της FXCM που θα ήταν επιλέξιμοι να αιτηθούν υπό το Ταμείο…

Στον σημερινό κόσμο, οι πελάτες συχνά επιθυμούν μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτή η ασφάλιση ενεργοποιείται στην πολύ απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας της FXCM σε έλλειμμα των διαχωρισμένων λογαριασμών των πελατών πλέον των €20,000 αποζημίωσης του ΤΑΕ.

Ως ελεγχόμενη από την CySEC οντότητα, η FXCM συμμορφώνεται με την Οδηγία της CySEC ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες. Η FXCM συμμορφώνεται με την ρυθμιστική υποχρέωση να διαχωρίζει τα Κεφάλαια Πελατών, σύμφωνα…

Πηγή Κεφαλαίων – Απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την FXCM. Για παράδειγμα: · Εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από τον μισθό σας, υποβάλετε την ανάλυση του…

Παρόλο που η οδηγία του EMIR εφαρμόζεται κατά βάση σε Ευρωπαίους εταιρικούς πελάτες, επίσης εφαρμόζεται έμμεσα και σε άλλες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με μη-Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η FXCM συνιστά σε όλους τους εταιρικούς, Omnibus (OM) και White Label…

Το EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) είναι μία οδηγία που στοχεύει στο να βελτιώσει τη διαφάνεια στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Σε ένα υψηλό επίπεδο, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν όλες τις συναλλαγές παραγώγων στα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών. Links Τρίτων Παρόχων:…