Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Λογαριασμοί

Σελίδα 2 από 2

Τα "Αναγνωριστικά" (LEI numbers) δημιουργήθηκαν με σκοπό την παγκόσμια ταυτοποίηση. Προκειμένου να αναφέρει σωστά τους Χρηματοοικονομικούς και Μη-Χρηματοοικονομικούς Αντισυμβαλλομένους, η FXCM θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το "Αναγνωριστικό" ως ένα μέσο ταυτοποίησης των εταιρικών συναλλαγών που αναφέρονται. Παρακαλείστε να στείλετε τον…

Ναι, παρέχουμε εταιρικούς λογαριασμούς. Όταν υποβάλλετε την αίτηση, στο πεδίο «Επιλέξτε τον Τύπο Λογαριασμού» επιλέξτε Εταιρικός Λογαριασμός. Μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα για έναν ατομικό λογαριασμό, για τους εταιρικούς λογαριασμούς απαιτείται η υποβολή ενός αντίγραφου του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας…

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ανοίξετε ένα λογαριασμό είναι να υποβάλλετε αίτηση online. Εάν ανοίξετε και χρηματοδοτήσετε επιτυχώς τον λογαριασμό σας online, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε trading μέσα σε 1-2 εργάσιμες ημέρες. Το άνοιγμα ενός λογαριασμού είναι μια…

Μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Live Λογαριασμού σας στην Trading Station ή Meta Trader 4 πλατφόρμα στη διεύθυνση MyFXCM κάνοντας κλικ στο "Forgot Password" (Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης). Αφού συμπληρώσετε σωστά όλα τα απαραίτητα πεδία, θα λάβετε ένα e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση που…

Οι demo (δοκιμαστικοί) λογαριασμοί λήγουν αυτόματα μετά από τριάντα ημέρες αδράνειας. Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος "Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης" και οι κωδικοί πρόσβασης του demo λογαριασμού σας δεν είναι λάθος, τότε ο demo λογαριασμός σας έχει λήξει.…

Εάν λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος "Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης" όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα live λογαριασμό με την Trading Station, τότε το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης που έχετε εισάγει είναι λάθος. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω…