Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το περιθώριο (margin);

Το περιθώριο μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατάθεση καλής πίστης που απαιτείται για να διατηρηθούν οι ανοιχτές θέσεις. Δεν υπάρχει χρέωση ή κόστος συναλλαγής, είναι απλώς ένα μέρος της καθαρής θέσης του λογαριασμού σας που διατηρείται και ορίζεται ως κατάθεση περιθωρίου.

To trading με χρήση επιπέδου περιθωρίου ενδέχεται να επηρεάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά την εμπειρία του trading καθώς τόσο τα κέρδη όσο και οι απώλειες μπορούν να αυξηθούν δραματικά.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}