Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η λειτουργία Margin Watcher στην Trading Station;

Το Margin Watcher είναι μία λειτουργία της Trading Station η οποία αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης στην πλατφόρμα Trading Station για να σας δώσει χρόνο να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας και πιθανώς να αποτρέψετε την ρευστοποίηση που θα συμβεί μέσω του margin call. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να θελήσετε να προσθέσετε κεφάλαια στον λογαριασμό σας ή να μειώσετε την έκθεσή σας στην αγορά.

Από την 29η Ιουλίου 2018, το Margin Watcher ενεργοποιείται όταν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από το Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης για τις ανοιχτές θέσεις. Γενικά, όταν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας είναι ίσο ή μικρότερο από το 100% του αρχικού περιθωρίου διατήρησης, ενεργοποιείται η προειδοποίηση περιθωρίου και όταν είναι ίσο ή μικρότερο του 50% του αρχικού περιθωρίου διατήρησης, ο λογαριασμός ρευστοποιείται μέσω margin call.

Η στήλη "MC" στην πλατφόρμα Trading Station, αναφέρεται στο Margin Call και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η κατάσταση του λογαριασμού σας:

  • N (ή χωρίς margin call) σημαίνει πως υπάρχει επαρκές διαθέσιμο κεφάλαιο στον λογαριασμό σας.
  • W (ή προειδοποίηση margin call - συνήθως εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα) σημαίνει πως είστε κάτω από το απαραίτητο περιθώριο, αλλά πάνω από το επίπεδο ρευστοποίησης.
  • Y (ή ναι σε margin call) σημαίνει πως το margin call έχει ενεργοποιηθεί και οι θέσεις έχουν ρευστοποιηθεί.

Έλεγχοι περιθωρίου διεξάγονται μία φορά την ημέρα (περίπου στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης) και αν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας είναι μεγαλύτερο από το Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης κατά τη στιγμή του ελέγχου, τότε αφαιρείται το Margin Warning (Προειδοποίηση Περιθωρίου).

Αν καταθέσετε κεφάλαια ή κλείσετε θέσεις, τότε πραγματοποιείται χειροκίνητος έλεγχος του λογαριασμού σας και αν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας είναι μεγαλύτερο από το Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης, τότε αφαιρείται το Margin Warning (Προειδοποίηση Περιθωρίου).

Αν η αγορά κινηθεί υπέρ σας και το ακαθάριστο κεφάλαιό σας είναι μεγαλύτερο από το Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης και δεν επιθυμείτε να περιμένετε για τον ημερήσιο έλεγχο περιθωρίου, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την FXCM για να αφαιρεθεί το Margin Warning (Προειδοποίηση Περιθωρίου).

Διαβάστε τους Κινδύνους Εκτέλεσης της FXCM για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για το Margin Call και τις λεπτομέρειες για την ρευστοποίηση.

Σημειώστε ότι εάν ο λογαριασμός σας έχει λάβει προειδοποίηση περιθωρίου, θα επιτρέπεται μόνο το κλείσιμο θέσεων και δεν θα μπορείτε να ανοίξετε νέες θέσεις.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις ενημερωμένες Απαιτήσεις Περιθωρίου.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}