Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τί είναι το slippage και γιατί συμβαίνει;

Το slippage είναι ένας παράγοντας της πραγματοποίησης συναλλαγών σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εκτέλεσης συναλλαγών σε περιβάλλον No Dealing Desk σε forex.

Το slippage συμβαίνει όταν η αγορά ξεπερνάει τις τιμές ή όταν έχει εξαντληθεί η διαθέσιμη ρευστότητα για μία δεδομένη τιμή. Τα gaps στην αγορά συνήθως προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταχύτατων κινήσεων των αγορών όταν η τιμή μπορεί να μεταβληθεί κατά αρκετά pips χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές στις ενδιάμεσες τιμές. Ομοίως, κάθε τιμή έχει μία διαθέσιμη ρευστότητα. Για παράδειγμα, εάν η τιμή είναι 50 και υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα ενός εκατομμυρίου στην τιμή των 50, τότε μία εντολή 3 εκατομμυρίων θα δεχθεί slippage, εφόσον τα 3 εκατομμύρια είναι περισσότερα του 1 εκατομμυρίου που είναι διαθέσιμο στην τιμή των 50.

Το slippage μπορεί να είναι αρνητικό ή θετικό.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}