Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς να αποφύγω το margin call;

Τα margin calls συχνά εμφανίζονται λόγω του υψηλού δείκτη μόχλευσης. Η χρήση μεγαλύτερης μόχλευσης μπορεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη σας, αλλά μπορεί επίσης να μεγιστοποιήσει τις απώλειές σας, οι οποίες θα μειώσουν γρήγορα το περιθώριο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Όσο πιο υψηλό δείκτη μόχλευσης χρησιμοποιείτε, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να αυξηθούν οι απώλειές σας.

Το μέγεθος της θέσης που μπορείτε να κρατήσετε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας μόχλευση, καθορίζεται από την καθαρή θέση του λογαριασμού σας και τις ρυθμίσεις περιθωρίου στο λογαριασμό σας. Για να παρακολουθήσετε πόσο κοντά είστε στο μέγιστο μέγεθος θέσης για το λογαριασμό σας, η FXCM παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το περιθώριο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (τη διαθέσιμη καθαρή θέση του λογαριασμού για να πάρετε νέες θέσεις —USbl Mr) και το περιθώριο που έχετε χρησιμοποιήσει (την καθαρή θέση του λογαριασμού που χρειάζεται για να διατηρήσετε τις ανοιχτές θέσεις —USbl Mr). Μαζί, το περιθώριο που έχετε χρησιμοποιήσει και το περιθώριο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ισούνται με την καθαρή θέση του λογαριασμού.

Όταν χρησιμοποιείτε εκτεταμένη μόχλευση, λίγα trade που χάνουν μπορούν γρήγορα να συμψηφιστούν με πολλά trade που κερδίζουν. Για να δείτε ξεκάθαρα πώς μπορεί να συμβεί αυτό, μελετήστε το παρακάτω παράδειγμα.

  • Σενάριο: Ο Επενδυτής A και ο Επενδυτής B έχουν υπόλοιπο λογαριασμού $10.000. Ο Επενδυτής A αγοράζει 500k (50, 10k lots) από το ζεύγος USD/JPY ενώ ο Επενδυτής B αγοράζει 50k (5, 10k lots) από το ζεύγος USD/JPY.
  • Ερώτηση: Τι συμβαίνει στην καθαρή θέση των λογαριασμών του Επενδυτή A και του Επενδυτή B όταν η τιμή του ζεύγους USD/JPY πέσει 100 pips εις βάρος τους;
  • Απάντηση: Ο Επενδυτής A χάνει $4.150,00, 41,5% και ο Επενδυτής B χάνει $415, 4,15% της καθαρής θέσης του λογαριασμού τους. Χρησιμοποιώντας χαμηλότερη μόχλευση, ο Επενδυτής B μειώνει δραστικά τις απώλειες από την πτώση του δολαρίου κατά 100 pips.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}