Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να ελέγξω το επίπεδο του διαθέσιμου κεφαλαίου με το Tiered Margin; Θα με ειδοποιήσει η FXCM εάν είμαι κοντά στο να δεχθώ Margin Call;

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο του διαθέσιμου κεφαλαίου σας σε πραγματικό χρόνο μέσω οποιασδήποτε έκδοσης της πλατφόρμας Trading Station (π.χ. desktop, web ή mobile app).

Επιπλέον, η FXCM διαθέτει μία λειτουργία «Παρακολούθησης Περιθωρίου» (Margin Watcher), που είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα Trading Station, η οποία αποστέλλει μία προειδοποίηση περιθωρίου όταν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από την αρχική απαίτηση διατήρησης περιθωρίου, αλλά είναι ακόμη πάνω από το επίπεδο ρευστοποίησης.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}