Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές με περιθώριο στην FXCM;

Η FXCM προσφέρει συναλλαγές με μόχλευση (περιθώριο) στο FX και στα CFDs.

Το περιθώριο μπορεί να θεωρηθεί ως μία κατάθεση καλής πίστης που απαιτείται για τη διατήρηση των ανοικτών θέσεων. Δεν πρόκειται για κάποια χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά απλώς για ένα μέρος του ακαθάριστου κεφαλαίου του λογαριασμού σας, το οποίο δεσμεύεται και χρησιμοποιείται ως κατάθεση περιθωρίου. Οι απαιτήσεις περιθωρίου (ανά 1K Lot για το FX και 1 Συμβόλαιο για τα CFDs) καθορίζονται λαμβάνοντας ένα ποσοστό του πλασματικού μεγέθους της συναλλαγής συν ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας. Το περιθώριο ασφαλείας προστίθεται για να μετριάσει τις ημερήσιες/εβδομαδιαίες διακυμάνσεις.

Από την 29η Ιουλίου 2018, οι FXCM λογαριασμοί θα λειτουργούν με το σύστημα Tiered Margin που αποτελείται από το Περιθώριο Διατήρησης και το Περιθώριο Ρευστοποίησης:

Περιθώριο Διατήρησης – H αρχική κατάθεση καλής πίστης ή η εγγύηση που δεσμεύεται για το άνοιγμα και την διατήρηση της θέσης. Στην πλατφόρμα συναλλαγών Trading Station το ακριβές ποσό της δέσμευσης που απαιτείται για το άνοιγμα μίας θέσης αναγράφεται στην στήλη «ΕΑΚ» στο πεδίο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» ή στην στήλη «Δεσμ. Περ. Διατ» στο πεδίο «Λογαριασμοί».

Περιθώριο Ρευστοποίησης – Εάν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε όλες οι θέσεις κλείνουν.

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι η FXCM προσφέρει δύο κύριες πλατφόρμες, την FXCM Trading Station και την MT4 και οι πολιτικές ρευστοποίησης διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με την πλατφόρμα και τον λογαριασμό που επιλέγετε.

Σε έναν λογαριασμό Trading Station όταν το διαθέσιμό σας κεφάλαιο είναι μηδέν, θα λάβετε Μargin Call. Το Μargin Call της Trading Station θα κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή άμεσα.

Σε έναν λογαριασμό MT4 όταν η ορθή αποτίμηση είναι μικρότερη του 50% της απαίτησης περιθωρίου, θα λάβετε Μargin Call. Το Μargin Call της MT4 θα ρευστοποιήσει τις θέσεις μία -μία, ξεκινώντας από αυτήν με την μεγαλύτερη απώλεια (σε όρους Κ/Α), μέχρις ότου η ορθή αποτίμηση είναι μεγαλύτερη του 50% της απαίτησης περιθωρίου.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πως το περιθώριο και η ρευστοποίηση λειτουργούν σε λογαριασμούς Trading Station και επιλέξτε εδώ για να δείτε πως λειτουργούν σε MT4 λογαριασμούς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}