Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς εκτελούνται οι εντολές κατά το Σαββατοκύριακο;

Εάν η απαιτούμενη τιμή ενός stop ή μιας εντολής εισόδου stop έχει επιτευχθεί στο άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή, η εντολή θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή και μπορεί να λάβει αρνητικό slippage ανάλογα με την αλλαγή στις τιμές από την Παρασκευή έως την Κυριακή.

Οι εντολές limit και limit εισόδου εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο. Εάν η απαιτούμενη τιμή μιας εντολής limit ή limit εισόδου έχει ενεργοποιηθεί στο ξεκίνημα του trading, η εντολή θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή και μπορεί να λάβει θετικό slippage ανάλογα με την αλλαγή στις τιμές από την Παρασκευή έως την Κυριακή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ώρες συναλλαγών και εκτέλεσης του Σαββατοκύριακου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα Κίνδυνοι Εκτέλεσης Συναλλαγών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}