Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες είναι οι ώρες συναλλαγών σας;

Το Trading Desk ανοίγει το βράδυ της Κυριακής μεταξύ 00:00 και 00:15 (ώρα Ελλάδος) και κλείνει την Παρασκευή στις 23:55.

Για τις ώρες συναλλαγών των CFDs, πατήστε εδώ.  

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}