Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες είναι οι απαιτήσεις περιθωρίου των CFDs για την FXCM;

Οι τιμές περιθωρίου της FXCM για κάθε προϊόν φαίνονται στο παράθυρο "Dealing Rates" στην Trading Station και στον Οδηγό Προϊόντων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}