Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιά διαγράμματα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Trading Station Web;

Τα διαγράμματα της Trading Station Web αποτελούν δυναμικά εργαλεία στις συναλλαγές σας. Περιλαμβάνουν αντίστοιχες δυνατότητες με αυτές που διαθέτουν επαγγελματικά «πακέτα» διαγραμμάτων, για τα οποία συχνά απαιτείται συνδρομή. Με την Trading Station Web μπορείτε να τοποθετήσετε και να διαχειριστείτε εντολές απευθείας από τα διαγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο η ανάλυση αγοράς, η εκτέλεση εντολών και η διαχείριση των συναλλαγών σας γίνονται πιο εύκολες από ποτέ.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Πάνω από πενήντα τεχνικοί δείκτες
  • Δημοφιλή εργαλεία διαγραμμάτων
  • Ροή τιμών σε πραγματικό χρόνο και δωρεάν ιστορικά δεδομένα

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}