Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Με το Tiered Margin, πότε θα ρευστοποιηθούν οι θέσεις μου στην MT4;

Στην πλατφόρμα MetaTrader 4, από την 29η Ιουλίου 2018, η θέση σας με την μεγαλύτερη απώλεια (σε όρους Κ/Α) θα ρευστοποιηθεί αν το Ποσοστό Περιθωρίου πέσει κάτω από 50%.

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι αυτό διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο ρευστοποιούνται οι θέσεις στην Trading Station. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πως λειτουργεί η Ρευστοποίηση ή το Margin Call σε λογαριασμούς Trading Station.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}