Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Με το Tiered Margin, ποιο είναι το επίπεδο ρευστοποίησης στους MT4 λογαριασμούς;

Από την 29η Ιουλίου 2018 το επίπεδο ρευστοποίησης είναι στο 50% της απαίτησης περιθωρίου. Αυτό σημαίνει πως εάν το κεφάλαιό σας (Ορθή Αποτίμηση) πέσει κάτω από το 50% της Απαίτησης Περιθωρίου, ο λογαριασμός θα δεχθεί Margin Call και οι θέσεις θα κλείσουν με σειρά μεγέθους απώλειας, ξεκινώντας από αυτήν με την μεγαλύτερη απώλεια, όπως φαίνονται στην στήλη «Κέρδος» κατά την περίοδο του Margin Call.

Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα:

  • Η Ορθή Αποτίμηση σας (ακαθάριστο κεφάλαιο) είναι 2.000$
  • Τοποθετείτε μία εντολή αγοράς μεγέθους 10Κ στο USD/JPY, η οποία απαιτεί 300$ σε αρχική δέσμευση. Σημειώστε πως οι τρέχουσες απαιτήσεις εμφανίζονται στην στήλη «ΕΑΚ» στην «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station.
  • Η Προειδοποίηση Περιθωρίου ενεργοποιείται όταν η Ορθή Αποτίμηση πέσει κάτω από τα 300$ (απαίτηση περιθωρίου). Η ρευστοποίηση θα ενεργοποιηθεί όταν η Ορθή Αποτίμηση πέσει κάτω από τα 150$ (300x50%). Αυτό εμφανίζεται ως 50% Ποσοστό Περιθωρίου στο πεδίο «Τερματικό» της MT4. Το Τερματικό της MT4 θα εμφανίζει τις πληροφορίες του λογαριασμού σε κόκκινο πλαίσιο όταν το Ποσοστό Περιθωρίου πέσει κάτω από το 100%. Σε αυτό το παράδειγμα, το Ποσοστό Περιθωρίου θα ήταν στο 100% όταν η Ορθή Αποτίμηση πέσει στα 300$.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}