Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μετοχές ΗΠΑ

Οι υποκείμενες Μετοχές για τα CFDs Μετοχών ΗΠΑ διαπραγματεύονται είτε στο NASDAQ είτε στο NYSE. Μπορούν να αναγνωριστούν από την ένδειξη .US στο τέλος του συμβόλου.

Ώρες Συναλλαγών

Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας DST (θερινή/χειμερινή). Τυχόν ώρες αργίας θα τις βρείτε εδώ.

Spread

Οι Μετοχές ΗΠΑ έχουν κυμαινόμενα spreads που θα διευρύνονται ή θα μικραίνουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τις Μετοχές ΗΠΑ είναι 10.000.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που ισούται με μία Μετοχή

10 FXCM συμβόλαια Μετοχών ΗΠΑ είναι ισοδύναμα με 1 Μετοχή.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Οι Μετοχές ΗΠΑ έχουν ελάχιστη αξία 0,001 USD ανά pip (Η αξία ανά pip μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 0,01 στις Μετοχές ΗΠΑ είναι 1 pip.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι μοχλεύσεις για τις Μετοχές ΗΠΑ ποικίλουν ανά προϊόν καθώς οι τιμές τους καθορίζονται από την FXCM βάσει των συνθηκών της αγοράς. Η απαίτηση περιθωρίου (margin) ανανεώνεται καθημερινά μετά το κλείσιμο της αγοράς ως ποσοστό (%) της τιμής του τέλους της ημέρας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σελίδα πληροφοριών για το margin για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον στόχο για το ποσοστιαίο (%) margin ανά προϊόν. https://docs.fxcorporate.com/user-guide/FXCMSSCFD-Margin.pdf

Για παράδειγμα, αν η μέση τιμή μίας μετοχής είναι 200,00 κατά την διακοπή της αγοράς, θα είχε ονομαστική αξία $20 ανά 1 FXCM Συμβόλαιο (καθώς 1 FXCM Συμβόλαιο = 0,1 Μετοχή).
Αν η Απαίτηση Περιθωρίου για το προϊόν αυτό είναι 20%, το margin θα ανανεωθεί σε $4USD.
Αντίστοιχα 
Αν η Απαίτηση Περιθωρίου για το προϊόν αυτό είναι 50%, το margin θα ανανεωθεί σε $10USD
 

Έξοδα Χρηματοδότησης/Μερίσματα/Κρατήσεις

Οι Μετοχές ΗΠΑ έχουν έξοδα χρηματοδότησης (Rollover).

Τι είναι τα έξοδα χρηματοδότησης των CFD;

Αναπροσαρμογές μερισμάτων πραγματοποιούνται την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) της υποκείμενης μετοχής. Η αναπροσαρμογή θα εμφανίζεται στην αναφορά σας. Οι θέσεις Αγοράς θα πιστώνονται και οι θέσεις Πώλησης θα χρεώνονται.

Σύμφωνα με το Τμήμα 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος 30% εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ. Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των αναπροσαρμογών Μερισμάτων κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).

Όταν ο λογαριασμός σας χρεώνεται, χρεώνεστε το πλήρες ποσό. Ωστόσο, η FXCM μεταφέρει στην συνέχεια το 30% αυτής της χρέωσης στο IRS*.

Μερίσματα καλαθιού μετοχών και παρακρατήσεις

*Αυτή η φορολογική αντιμετώπιση εφαρμόζεται από προεπιλογή σε όλες τις θέσεις και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Rebates (επιστροφές) μπορεί να είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις συνθήκες ατομικής φορολόγησης και διαμονής, ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αντίστοιχη δικαιοδοσία. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της FXCM εάν πιστεύετε ότι μπορεί να δικαιούστε rebate για επιπρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να παράσχετε. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και η εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν είναι εναλλακτική σε νομικές συμβουλές από δικηγόρο ή άλλον πάροχο επαγγελματικών νομικών/λογιστικών υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως οικονομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Ζητήστε συμβουλή από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Η FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επίσης, δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό το υλικό.

Άλλες Πληροφορίες

H FXCM προσφέρει Micro Συμβόλαια στα CFDs μετοχών, όπου το κόστος ανά pip της θέσης σας μπορεί να είναι μικρότερο από 0,01 μονάδες του νομίσματος βάσης του λογαριασμού σας ή όχι πολλαπλάσιο των 0,01 μονάδων του νομίσματος βάσης του λογαριασμού.

Παρακαλούμε σημειώστε πως όλοι οι υπολογισμοί για τα Κέρδη ή τις Απώλειες υπολογίζονται και πιστώνονται/χρεώνονται σε δύο δεκαδικά και ως εκ τούτου μπορεί να απαιτούνται στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Διαγράμματα
Όλα τα ιστορικά διαγράμματα CFD Μετοχών/ETF πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικής φύσεως. Η FXCM αποθηκεύει δεδομένα Dealing για τις πιο ενεργές μετοχές και ως εκ τούτου είναι σε θέση να παρέχει διαγράμματα Προσφοράς/Ζήτησης στις πλατφόρμες. Για τα περισσότερα προϊόντα CFD Μετοχών/ETF ωστόσο, η FXCM χρησιμοποιεί δεδομένα συναλλαγών χρηματιστηρίου, που είναι οι τιμές στις οποίες ένας πωλητής και ένας αγοραστής συναντήθηκαν στο υποκείμενο χρηματιστήριο. Τα δεδομένα συναλλαγών χρηματιστηρίου έχουν πολλές διαφορές από τα δεδομένα Dealing και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μη-βασισμένων στο χρηματιστήριο συναλλαγών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα παράθυρα τιμών της πλατφόρμας για τις τιμές Dealing σε πραγματικό χρόνο.

Περιορισμοί Συναλλαγών
Λόγω συνθηκών της αγοράς, ορισμένα CFDs Μετοχών ενδέχεται να έχουν περιορισμούς συναλλαγών  που υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Κρατήσεις Μερισμάτων
Σύμφωνα με το Τμήμα 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος παρακράτησης εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ. Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των πιστωθεισών αναπροσαρμογών Μερισμάτων σε CFDs Μετοχών ή καλάθια Μετοχών κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).
Αν καταβάλλετε φόρους σε μία δικαιοδοσία όπου υπάρχει κάποια φορολογική συνθήκη που σας επιτρέπει ένα χαμηλότερο ποσοστό παρακράτησης και πληροίτε τις προϋποθέσεις για το όφελος της συνθήκης, μπορείτε να υποβάλετε την φόρμα W-8BEN (ή άλλη W-8 φόρμα βάση του τύπου οντότητάς σας) και η FXCM θα παρέχει μία αναπροσαρμογή στον λογαριασμό σας με την μορφή μηνιαίας επιστροφής.

Πώς να υποβάλλετε έγγραφα:
* Συνδεθείτε στο MYFXCM. 
* Επιλέξτε "Υποβολή Εγγράφων" από την κατηγορία "Οι Πληροφορίες Μου".
* Επιλέξτε "Άλλο" και παράσχετε λεπτομέρειες πως "υποβάλλετε W-8 για μείωση στις κρατήσεις."

Παρακαλούμε σημειώστε:
1. Η FXCM θα επιβεβαιώσει μέσω email πως η φόρμα σας έχει επεξεργαστεί.
2. Οι Επιστροφές (Rebates) για τον προηγούμενο μήνα θα πιστώνονται γενικά εντός 2 εβδομάδων από το τέλος του μήνα.
3. Οι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης Πελατών της FXCM δεν είναι σε θέση να σας παράσχουν φορολογικές συμβουλές βάση των προσωπικών σας περιστάσεων ή της τοποθεσίας σας.
4. Οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν έγκυρες για τρία χρόνια, εκτός αν αλλάξουν οι φορολογικές σας συνθήκες ή οι συνθήκες κατοικίας σας, αλλά παρόλα αυτά η επιλεξιμότητά σας μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Εταιρικές Πράξεις
Σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων όπως, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, διασπάσεις μετοχών, αντίστροφες διασπάσεις μετοχών, συγχωνεύσεις και spin-offs (αποσχίσεις), η FXCM θα αποφασίζει σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς την κατάλληλη αναπροσαρμογή, αν υπάρχει, που θα εφαρμοσθεί στην τρέχουσα αξία του συμβολαίου ή την ποσότητα του συμβολαίου οποιωνδήποτε ανοιχτών θέσεων προκειμένου να διατηρηθεί το οικονομικό ισοδύναμο τη θέσης ή να αντανακλάται η επίδραση της πράξης στην σχετική υποκείμενη μετοχή.
Η FXCM έχει ως στόχο να ανοίγει και να κλείνει τις αγορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών, αλλά σε περίπτωση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, η FXCM μπορεί να θέσει περιορισμούς συναλλαγών, να καθυστερήσει το άνοιγμα των αγορών ή να επισπεύσει το κλείσιμο των αγορών. Αναλόγως του τύπου της εταιρικής πράξης, όλες οι ανοιχτές θέσεις μπορεί δυνητικά να ρευστοποιηθούν και/ή εκκρεμείς εντολές εισόδου, stops και limits που σχετίζονται με το προϊόν μπορεί να ακυρωθούν.  Στην περίπτωση αυτή, οι πελάτες θα πρέπει να εισέλθουν ξανά σε θέση εφόσον το επιθυμούν και/ή να εισάγουν νέα stops και limits.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες εταιρικές πράξεις και αντιμετωπίσεις επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις στο:
CFDs Μετοχών

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}