Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Κίνδυνοι Συναλλαγών σε Κρυπτονομίσματα με την FXCM

Μεταβλητότητα, Gapping και Slippage

Τα Κρυπτονομίσματα έχουν υψηλότερη μεταβλητότητα από οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο από την FXCM για συναλλαγές προϊόν και η μεταβλητότητά της αγοράς έχει διακυμάνσεις.

Ως εκ τούτου, αναπηδήσεις της τιμής είναι συχνές και αρνητικό slippage μπορεί να προκύψει συχνά σε Εντολές Stop και Market.

Gapping Σαββατοκύριακου

Οι συναλλαγές σε Κρυπτονομίσματα λαμβάνουν χώρα 24 ώρες την μέρα/ 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά οι πλατφόρμες της FXCM είναι κλειστές για συναλλαγές το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει η πιθανότητα για μεγάλες κινήσεις των αγορών κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Κατά την περίοδο αυτή δεν θα μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε θέσεις.

Αν η τιμή του stop ή του limit σας έχει ξεπεραστεί κατά το Σαββατοκύριακο, η θέση σας θα ενεργοποιηθεί για κλείσιμο στο Άνοιγμα της Αγοράς της FXCM και θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή την στιγμή εκείνη.

Συνίσταται να κλείνετε τις εντολές πριν από το κλείσιμο του Σαββατοκύριακου, εάν επιθυμείτε να αποφύγετε τον αντίκτυπο τυχόν κινήσεων το Σαββατοκύριακο.

Κόστη Συναλλαγών

Τα κόστη για την διατήρηση μίας θέσης μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης είναι υψηλότερα (ως % του ονομαστικού όγκου) στα Κρυπτονομίσματα.

Τα Έξοδα Χρηματοδότησης εμφανίζονται ως "Rollover" στα παράθυρα Απλής και Αναλυτικής Εμφάνισης Τιμών στην πλατφόρμα Trading Station.

Για να αποφύγετε τα Έξοδα Χρηματοδότησης, μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας πριν από το ημερήσιο κλείσιμο των αγορών.

Τα  έξοδα χρηματοδότησης και τα spreads θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν προτού εισέλθετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε Κρυπτονομίσματα.

Αναφορά Τιμής

Οι διαπραγματεύσεις σε Κρυπτονομίσματα λαμβάνουν χώρα σε πολλά μη-ελεγχόμενα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο και η τιμή ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από χρηματιστήριο σε χρηματιστήριο.

Διαμορφώνουμε τις τιμές μας σε σχέση με τις τιμές που λαμβάνουμε από τις επιλεγμένες πηγές τιμών μας, στη συνέχεια αφαιρούμε τις τιμές που θεωρούμε ότι είναι ανακριβείς, ακραίες ή εκπρόθεσμες τιμές, εν συνεχεία υπολογίζουμε έναν σταθμισμένο μέσο όρο χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη ρευστότητα που σχετίζεται με κάθε τιμή και μετά εφαρμόζουμε την προσαύξηση (mark-up) που μπορεί να διαφέρει για κάθε μέσο.

Παρόλα αυτά, οι τιμές της FXCM θα διαφέρουν από την τρέχουσα τιμή και τις κινήσεις οποιουδήποτε συγκεκριμένου υποκείμενου χρηματιστηρίου.

Μεταβαλλόμενα Spreads

Δεδομένης της ανωτέρω μεθόδου τιμολόγησης, το spread θα είναι μεταβαλλόμενο και θα μειώνεται και θα διευρύνεται αναλόγως της ρευστότητας της αγοράς και της μεταβλητότητας.

Διαταράξεις των Τιμών και Forks

Σε περιπτώσεις αναστολών διαπραγμάτευσης, διακοπών, forks ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος που μπορεί να οδηγήσει σε παύση των συναλλαγών για κάποιο κρυπτονόμισμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παύση των συναλλαγών και σε CFDs της FXCM. 

Για κατόχους ανοιχτών θέσεων, η FXCM θα καθορίζει σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς την κατάλληλη προσαρμογή, εάν υπάρχει, να γίνεται στην τρέχουσα αξία ή την ποσότητα των θέσεών σας, προκειμένου να διατηρήσει το οικονομικό ισοδύναμο της θέσης σας, είτε πριν το σχετικό γεγονός ή για να αντανακλά τον αντίκτυπο του γεγονότος στην θέση σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}