Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Εάν έχω λάβει προειδοποίηση περιθωρίου, τι θα συμβεί σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί υπέρ μου;

Από την 29η Ιουλίου 2018 θα υπάρχει ημερήσιος έλεγχος περιθωρίου στις 17:00 Νέας Υόρκης. Αν η αγορά έχει κινηθεί υπέρ σας εκείνη την περίοδο, έτσι ώστε το Διαθέσιμο Περιθώριο Διατήρησης (Διαθ. Περ. Διατ.) να είναι μεγαλύτερο του μηδενός (0), η κατάσταση του λογαριασμού σας θα ανανεωθεί (MC=N). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της FXCM ή το Trading Desk αν επιθυμείτε να ξεκλειδώσετε τον λογαριασμό σας νωρίτερα.

Μόλις η κατάσταση του λογαριασμού σας επανέρθει, ο λογαριασμός σας δεν θα είναι πλέον σε κατάσταση «μόνο κλείσιμο θέσεων» και θα έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε νέες θέσεις, δεδομένου ότι έχετε επαρκές περιθώριο στον λογαριασμό σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}