Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί η FXCM ενθαρρύνει χαμηλότερο ποσοστό μόχλευσης;

Όταν χρησιμοποιείτε πολύ υψηλό ποσοστό μόχλευσης, λίγες ζημιογόνες κινήσεις μπορούν γρήγορα να αντισταθμίσουν πολλές κερδοφόρες. Για να καταλάβετε πώς συμβαίνει αυτό, δείτε το παρακάτω παράδειγμα.

  • Σενάριο: Ο επενδυτής Α αγοράζει 50 lots στο USD/JPY ενώ ο επενδυτής Β αγοράζει 5 lots στο USD/JPY.
  • Ερώτηση: Τι συμβαίνει στο κεφάλαιο των λογαριασμών των επενδυτών Α και Β όταν το USD/JPY πέφτει κατά 100 pips;
  • Απάντηση: Ο επενδυτής Α χάνει 41,5% και ο Β χάνει 4,15% από το κεφάλαιο του λογαριασμού.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  TRADER A TRADER B
 
Ακαθάριστο Κεφάλαιο $10,000 $10,000
Πλασματικός Όγκος Συναλλαγών $500,000 (Αγορά 50 Lots των 10.000) $50,000 (Αγορά 5 Lots των 10.000)
Χρησιμοποιούμενη Μόχλευση 50:1 (50 φορές) 5:1 (5 φορές)
100 Pips ζημία σε δολάρια -$4,150 -$415
% Απώλεια Κεφαλαίου 41.5% 4.15%
% Διαθέσιμου Κεφαλαίου 58.5% 95.85%

Χρησιμοποιώντας χαμηλότερο ποσοστό μόχλευσης, ο επενδυτής Β μειώνει δραστικά την απώλεια σε δολάρια από την πτώση της ισοτιμίας κατά 100 pips.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}