Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί άνοιξε/έκλεισε η θέση μου;

Στο πάνω μέρος της πλατφόρμας συναλλαγών σας (Trading Station), κάντε κλικ στην επιλογή «Αναφορά» για να δείτε την Αναφορά του Λογαριασμού σας. Στην Αναφορά, η στήλη «Κατάσταση», υποδεικνύει τον τύπο της εντολής που έκλεισε τη συναλλαγή. Η στήλη «Δημιουργήθηκε Από» υποδεικνύει την προέλευση της συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν η εντολή δημιουργήθηκε μέσω μίας εντολής Market από τα στοιχεία σύνδεσής σας, στη στήλη «Κατάσταση» θα δείτε το «Mkt» και ο αριθμός του λογαριασμού σας θα αναγράφεται στην στήλη «Δημιουργήθηκε Από». Εάν οι συναλλαγές έκλεισαν λόγω ενός Margin Call, στην στήλη «Κατάσταση» θα δείτε το «MC» και στην στήλη «Δημιουργήθηκε Από» θα αναγράφεται το όνομα του FXCM διακομιστή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}