Dwa dni z rzędu limit transakcji na pszenicy; profil ryzyka i zysku jest nierówny

  • WHEATF
    (${instrument.percentChange}%)

Ceny pszenicy wzrosły w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Dwa dni z rzędu i trzy razy od rozpoczęcia inwazji ceny poszybowały w górę. Zarówno Rosja, jak i Ukraina są głównymi eksporterami - udział Rosji w międzynarodowym handlu pszenicą wynosi 17%, a Ukrainy - 12%. (cnbc.com). Wykres tygodniowy poniżej pokazuje, że pszenica wybiła w górę na otwarciu, a długa niebieska świeca sugeruje emocjonalne zaangażowanie w kupno w ciągu tygodnia. Stochastyk (niebieska linia) wzrósł i ceny prawdopodobnie będą kontynuować aprecjację, jeśli osiągną obszar 80+ (zielony prostokąt). Jednak wskaźnik RSI jest wykupiony (niebieski prostokąt) i sugeruje, że cena powinna się znormalizować. Biorąc pod uwagę silne emocje, odzwierciedlone w rzeczywistym korpusie świecy z tego tygodnia, nie jest jasne, jak szybko nastąpi wycofanie. Ten konflikt stwarza problem dla uczestników rynku, którzy zmagają się z wykupieniem rynku lub rozważają wyższe ceny. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę ryzyko, wejście na rynek na obecnych poziomach ma wypaczony profil ryzyka i zysku. W związku z tym należy zachować ostrożność.

Featured Image by jplenio from Pixabay

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.