USOIL próbuje oprzeć się krzyżowi śmierci

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USOil

Czarne złoto ma za sobą brutalne lato, podczas którego ceny załamały się o ponad 20%, ponieważ w stronę popytu uderzyły obawy o spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem energetycznym oraz agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez główne zachodnie banki centralne.

Ten spadek doprowadził do technicznej formacji krzyża śmierci na dziennym wykresie USOil na początku września, ponieważ wolniejsza EMA50 (pomarańczowa linia) przecięła się poniżej szybszej EMA200 (czarna linia). Jest to często postrzegane jako prekursor dalszych spadków i było ostatnio widziane w styczniu 2020 roku, przed pandemicznym spadkiem do cen poniżej zera.

Z drugiej strony, rynek ropy pozostaje bardzo ciasny i niedostatecznie zaopatrzony, podczas gdy OPEC+ zdecydował ostatnio o nierolowaniu wrześniowej podwyżki wydobycia, co doprowadziło do cięcia o 100 000 baryłek/dzień na październik [1]. W związku z tym, popytowo-podażowy push-and-pull trwa, do czego w zeszłym tygodniu nawiązała Międzynarodowa Agencja Energii (IEA)

W swoim wrześniowym Short-Term Energy Outlook (STEO), IEA zauważyła, że "Możliwość zakłóceń w dostawach ropy naftowej i wolniejszy niż oczekiwano wzrost produkcji ropy naftowej nadal stwarza potencjał dla wyższych cen ropy, podczas gdy możliwość wolniejszego niż przewidywany wzrostu gospodarczego stwarza potencjał dla niższych cen ". [2]

USOil opiera się Krzyżowi Śmierci z odbiciem od zeszłotygodniowego ośmiomiesięcznego minimum (82.67), próbując zatrzymać trzymiesięczną passę strat. Patrząc na wykres H4, towar ma okazję zmierzyć się z EMA200 (czarna linia) i opadającą linią trendu od letniego maksimum. Udany wysiłek wstrzymałby bias spadkowy i mógłby pozwolić spojrzeć w stronę 98,69-100,00 i dalej, ale nadal jesteśmy nieco ostrożni.

Pomimo ostatnich wzrostów, USOil nadal znajduje się w trudnym miejscu i jest zagrożony ponowną presją w kierunku 78,23, ale do przełamania i dalszego spadku prawdopodobnie potrzebny będzie katalizator.

Uczestnicy rynku zwracają się teraz do kalendarza ekonomicznego po aktualizację inflacji CPI z USA i zapasy ropy.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 13 wrz 2022 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7002.htm

2

Znaleziono 02 mar 2024 https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.