USOIL testuje kluczowy opór, pomaga mu spadek zapasów w USA

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USOIL

Amerykański Fed złagodził tempo zacieśniania, podnosząc swoją projekcję stopy końcowej, jednocześnie obniżając swoje prognozy PKB, oczekując obecnie anemicznego wzrostu o 0,5% w przyszłym roku [1]. To jastrzębie stanowisko banku centralnego największego konsumenta ropy naftowej na świecie, wraz z podobnym podejściem EBC ważyło na cenach ropy, ale USOil zdołał przezwyciężyć te presje.

Wspomagany przez zachęcające prognozy popytu Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), zdołał zamknąć ubiegły tydzień z zyskiem. W bieżącym tygodniu przedłuża swoje zyski, gdyż według wczorajszych danych amerykańskie zapasy ropy naftowej zanotowały w ubiegłym tygodniu zaskakujący spadek o 5,9 mln baryłek. [2]

USOil próbuje teraz wyciągnąć krytyczną konfluencję płotków, stawianych przez EMA200 i 38,2% Fibonacciego z listopadowego wysokiego/grudniowego niskiego spadku. Udany wysiłek otworzy drzwi do 84.70, ale wyjęcie tego poziomu i spojrzenie w kierunku 90.00 może okazać się nieuchwytne w najbliższym czasie.

Agresywne stanowisko głównych banków centralnych, perspektywa spowolnienia gospodarczego oraz sytuacja Covid-19 w Chinach, która pozostaje trudna, mogą ograniczać zwyżki. Ponadto wskaźnik Relative Strength znajduje się na najbardziej wykupionych poziomach od dwóch miesięcy. W związku z tym USOil jest podatny na presję z powrotem do połowy poziomu 73,00, ale trwałe osłabienie poniżej uchwytu 70,00 nadal wygląda na trudne.

Rynki oczekują teraz serii kluczowych informacji gospodarczych z USA, w tym dzisiejszego ostatecznego PKB za III kwartał oraz jutrzejszego raportu o inflacji PCE, które będą stanowić kolejny etap ruchu.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 22 gru 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Znaleziono 17 lis 2023 https://ir.eia.gov/wpsr/wpsrsummary.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.