USOIL wspierany przez rynki, które odczuwają wzrost & obawy o podaż

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USOil

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył wczoraj swoje prognozy wzrostu gospodarczego, widząc obecnie globalny PKB na poziomie 3,2% w 2022 r. z 3,6% w kwietniowej prognozie. Gospodarka USA ma teraz wzrosnąć o 2,3% w tym roku, a PKB Chin o 3,3%, z odpowiednio 3,7% i 4,4% poprzednich szacunków. [1]

Pogłębiło to obawy o globalne spowolnienie gospodarcze, a najbardziej w dwóch największych gospodarkach świata i konsumentach ropy naftowej, gdyż powszechnie oczekuje się, że Fed dostarczy dziś kolejną niebotyczną podwyżkę stóp, co może utrudnić miękkie lądowanie.

Rynek ropy naftowej jest jednak ciasny i niedostatecznie zaopatrzony, co wspiera ceny ropy, co podkreślił wtorkowy cotygodniowy raport Amerykańskiego Instytutu Paliw (API), który pokazał duży spadek zapasów ropy naftowej (spadek o ok. 4 mln baryłek).

Tymczasem Stany Zjednoczone uwolnią kolejne 20 mln baryłek ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej (SPR), w ramach ogłoszonego wiosną planu, który doprowadził już do sprzedaży ponad 125 mln baryłek.

USOil porusza się w kierunku zakończenia drugiego z rzędu tracącego miesiąca, ponieważ perspektywy spowolnienia gospodarczego, pośród agresywnej polityki zacieśniania monetarnego ze strony większości głównych banków centralnych, tworzą obawy o spowolnienie popytu.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Bieżący tydzień rozpoczął się na plusie, ale wczoraj nie udało się utrzymać zysków, ponieważ nastroje na rynku pogorszyły się po obniżeniu ratingu przez MFW, natomiast dzisiaj znajduje wsparcie przed Fed.

Nadzieje na odzyskanie poziomu 100,00 pozostają żywe, a to mogłoby potencjalnie napędzić ruch do EMA200 (103,50), ale jesteśmy ostrożni co do większego odreagowania na tym etapie, ponieważ wzrost wygląda nieprzyjaźnie z perspektywy technicznej.

Po trzytygodniowym negatywnym skoku i dopóki USOil pozostaje znacznie poniżej EMA200, krótkoterminowe nastawienie jest spadkowe. W związku z tym istnieje ryzyko osiągnięcia nowych miesięcznych minimów (90.54), ale większy spadek w kierunku i poniżej 86.53 wymagałby katalizatora.

Należy zachować ostrożność, gdyż surowiec próbuje uformować dno z ostatniego załamania, ale obawy o wzrost utrzymują go w niepewnej pozycji, a dzisiejsza decyzja Fed może wpłynąć na jego trajektorię.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 27 lip 2022 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.