USOIL w dół po informacji o rezerwach strategicznych USA

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Strategiczna Rezerwa Ropy Naftowej USA (SPR)

Prezydent USA Biden zezwolił w czwartek na bezprecedensowe uwolnienie jednego miliona baryłek dziennie przez najbliższe sześć miesięcy z krajowych SPR, aby walczyć z wysokimi cenami spowodowanymi wojną rosyjsko-ukraińską i sankcjami wobec Rosji, a także pandemią COVID-19.

Jest to trzecie i największe takie posunięcie Stanów Zjednoczonych w ostatnich miesiącach, ponieważ na początku marca i kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainie Departament Energii uwolnił 30 mln baryłek ropy. Była to część skoordynowanej akcji Międzynarodowej Agencji Energetycznej, polegającej na uwolnieniu 60 mln baryłek ropy z awaryjnych rezerw krajów członkowskich. [2]

Niedługo potem, po serii sankcji wobec Rosji, prezydent Biden wprowadził zakaz importu ropy z tego kraju.

W listopadzie, na długo przed wydarzeniami na Ukrainie, prezydent Biden zlecił Departamentowi Energii udostępnienie 50 milionów baryłek ropy ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej (SPR) w celu obniżenia rosnących cen, które szkodziły amerykańskim konsumentom.

Produkcja OPEC+

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojusznicy, do których należy Rosja i którzy są powszechnie określani jako OPEC+, byli pod presją, by zwiększyć produkcję i pomóc w obniżeniu cen, które wzrosły z powodu zakłóceń spowodowanych pandemią, a ostatnio wojną na Ukrainie.

Grupa opierała się tym wezwaniom i konsekwentnie trzymała się swojego planu zwiększania produkcji o 400 tys. baryłek dziennie (bpd) miesięcznie, tak jak to robi od sierpnia 2021 roku. Wczoraj ogłosiła decyzję o zwiększeniu wydobycia o 432 tys. baryłek dziennie w maju, czyli nieznacznie więcej niż w poprzedniej korekcie. [5]

Na 27. spotkaniu ministerialnym OPEC i państw spoza OPEC stwierdzono, że obecna zmienność nie jest spowodowana czynnikami fundamentalnymi, lecz bieżącymi wydarzeniami geopolitycznymi, co świadczy o tym, że rynek jest dobrze zbilansowany.

Analiza USOIL

Towar ten spadł po tych wiadomościach i dzisiaj kontynuuje swoje straty, tracąc około 12% w skali tygodnia i powracając poniżej EMA200 (czarna linia). Obecnie kurs znajduje się poniżej najniższych poziomów z ubiegłego miesiąca (93,51), co sprawia, że kluczowy obszar 88,80-82,80 znajduje się w centrum uwagi. Obszar ten ma jednak potencjał do powstrzymania większych spadków, ponieważ obejmuje on linię trendu wzrostowego biegnącą od grudniowych minimów oraz 200-dniową średnią EMA.

Pomimo odwrotu i tygodniowych strat USOil, jej wcześniejsze wizyty poniżej EMA200 okazały się krótkotrwałe, a ujawnienie rezerw ropy przez USA jest jedynie krótkoterminowym rozwiązaniem długoterminowego problemu. W związku z tym surowiec ten nie stracił zdolności do wzrostu, choć prawdopodobnie potrzebny będzie katalizator do przełamania linii trendu spadkowego biegnącej od wieloletnich maksimów z zeszłego miesiąca (108,77-109,00).

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

2

Znaleziono 01 kw. 2022 https://www.energy.gov/articles/doe-announces-emergency-sale-30-million-barrels-crude-oil-strategic-petroleum-reserve

5

Znaleziono 23 kw. 2024 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6845.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.