USDOLLAR traci korelację ze stopami procentowymi po publikacji CPI

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Źródło: www.tradingview.com

W ostatnim tygodniu USDOLLAR zerwał swoją korelację z realnymi stopami procentowymi, oscylując wokół poziomu zero (zielony prostokąt). Wczoraj współczynnik korelacji (cc) wskazywał na negatywną zależność pomiędzy tymi dwoma seriami. Niemniej jednak, wydaje się to korygować - cc zmierza z powrotem w kierunku zera.

Te dwie serie miały solidną dodatnią korelację (czerwony prostokąt), ale publikacja CPI 10 sierpnia (niebieska strzałka) spowodowała załamanie tej relacji. Jednak naszym zdaniem, ta zależność ponownie się umocni. Rozważmy tygodniową korelację między nimi:

Źródło: www.tradingview.com

Tutaj współczynnik korelacji rozwija się w silną dodatnią zależność od tygodnia 14 marca (zielony przerywany pion). Był to tydzień, w którym Fed oficjalnie uznał zacieśnienie ilościowe za cel polityki

Obecna stopa realna może tworzyć kolejne koryto. Dwa tygodnie temu na wykresie pojawiła się świeca referencyjna (czerwone kółko), tzn. świece po obu stronach miały wyższe niższe dna. Jeśli realna stopa kapitalizacji zamknie się powyżej wyżu tej świecy referencyjnej, sugeruje to bias wyższej stopy. Jeśli tak, będzie to prawdopodobnie wspierać greenback, utrzymując solidny tygodniowy współczynnik korelacji

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Wyższa stopa procentowa jest nadal prawdopodobna, ponieważ mimo że główny wskaźnik CPI uległ zmniejszeniu, mediana CPI nie. Tzn. nadal nie wiadomo, jak bardzo lepka inflacja jest

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}