USD/JPY w górę wewnątrz chmury Ichimoku

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USD/JPY

Japońska gospodarka wzrosła o 2,2% rok do roku w II kwartale według wczorajszych wstępnych danych, co stanowi imponujące odbicie od skurczenia się o 0,1 w pierwszym kwartale (zrewidowane do postaci 0,5%). Daje to przestrzeń dla Banku Japonii, aby zacząć myśleć o mniej gołębiej ścieżce, ale urzędnicy nie wykazali takiej skłonności, pomimo ostatniego wzrostu inflacji.

CPI z wyłączeniem świeżej żywności przekroczył w kwietniu cel banku centralnego w wysokości 2% i od tego czasu utrzymuje się powyżej tego poziomu. Rynki oczekują teraz najnowszych danych o inflacji, które zostaną opublikowane w piątek. W środę inwestorzy będą szukać więcej wglądu w myślenie Fedu wraz z relacjami z ostatniej decyzji politycznej, co może zdeterminować kolejną nogę USD/JPY.

Oczekiwania wokół kolejnego ruchu banku centralnego zmniejszyły się po bardziej miękkich danych o inflacji w zeszłym tygodniu, ponieważ główny CPI umiarkowanie wzrósł do +8,5% rok do roku w lipcu. W chwili pisania tego tekstu narzędzie FedWatch CME przewiduje mniejszą, 0,5% podwyżkę stóp we wrześniu, z prawdopodobieństwem 61,5%. [1]

To ochłodzenie inflacji i wyceny rynkowej wokół ścieżki zacieśniania Fed, zepchnęło USD/JPY na minus, tydzień. Jak wskazywaliśmy w ostatniej analizie trudno jednak uzasadnić większą słabość, biorąc pod uwagę ostrą różnicę w polityce i ważne poziomy techniczne.

Od tego czasu greenback obronił 38,2% Fibonacci tegorocznego rajdu Low/High (129,48) oraz dolną granicę dziennej chmury Ichimoku. Utrzymuje zdolność do powrotu powyżej EMA 200 (czarna linia) i pchnięcia w kierunku nowych miesięcznych maksimów (135.59), natomiast trwała siła, która pozwoli spojrzeć w kierunku 139.41 nie jest łatwa w najbliższym czasie.

Z drugiej strony, USD/JPY nie udało się wyczyścić EMA200 podczas odbicia na początku sierpnia i poniżej tego poziomu znajduje się w niepewnej pozycji. W związku z tym możemy zobaczyć re-test połowy 131,00, ale rejon 130-38-129-48 jest na tym etapie odległy.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 04 paź 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}