USD/JPY w górę, a rynki oczekują danych o inflacji w USA

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

USD/JPY - H4

Wszystkie oczy będą zwrócone na zaktualizowane dane dotyczące inflacji z USA, jako że styczniowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) jest spodziewany o 13:30 GMT. Dane te mogą określić następny ruch na parze i wywołać niebotyczne ruchy, dlatego należy zachować ostrożność.

Wysoki wydruk może wzmocnić oczekiwania na kolejne i/lub większe podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA, choć ostatnia publikacja spowodowała spadek USD/JPY, pomimo faktu, że główny wskaźnik CPI wzrósł w grudniu o 7% - najwięcej od 1982 r.

Na początku sesji europejskiej dolar amerykański jest ożywiony w stosunku do japońskiego jena, przed publikacją danych, prowadząc zyskowny tydzień. Z tego miejsca ma w zasięgu wzroku styczniowe pięcioletnie maksima (116,35), ale prawdopodobnie będzie potrzebował świeżego impulsu, by wyjść poza ten poziom, który mógłby otworzyć drzwi do 117,53.

Pomimo optymistycznego nastroju, wskaźnik siły względnej (RSI) wskazuje na warunki wykupienia, które mogą ograniczyć zwyżki i stworzyć presję spadkową. Ponadto, poprzednia wizyta powyżej 116,00 wywołała gwałtowny spadek.

Obszar 114,70-90 zawiera wiele kluczowych poziomów, które mogą stanowić wsparcie dla USD/JPY, jeśli scenariusz podobny do tego z ostatniego komunikatu CPI zostanie zrealizowany, podczas gdy jego przełamanie spowoduje spadek ryzyka w krótkim terminie. Wspomniany obszar zawiera górną granicę dziennej chmury Ichimoku, EMA200 i linię trendu wzrostowego biegnącą od tegorocznych minimów, a kolejne wsparcie znajduje się na 114,14.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.