USD/JPY Stabilizuje się & broni kluczowego wsparcia, po zeszłotygodniowym spadku

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USD/JPY

Bank Japonii nie zmienił w zeszłym tygodniu status quo, gdyż bez zaskoczenia utrzymał swoją politykę stymulacyjną na niezmienionym poziomie [1], natomiast dzień później inflacja CPI (z wyłączeniem świeżej żywności) wzrosła w czerwcu o 2,2%, pozostając trzeci miesiąc z rzędu powyżej celu 2%.

Wskaźnik ten nie jest jednak zbliżony do tego, który odnotowują inne rozwinięte gospodarki - w USA główny wskaźnik CPI osiągnął w czerwcu poziom 9,1%, najwyższy od czterech dekad.

Różnica w polityce monetarnej pomiędzy BoJ a Fed jest imponująca, gdyż ten ostatni podniósł już stopy o 1,5% w tym roku, ale urzędnicy zachowali zimną krew po ostatnim raporcie CPI i powszechnie oczekuje się, że w środę nie podniosą stóp o więcej niż 75 punktów bazowych.

Rynki przez krótki czas wyceniały ruch o 1%, ale obecnie wydają się zgodne ze ścieżką podawaną przez Fed, ponieważ CME's Fed Watch Tool przewiduje podwyżkę o 75 punktów bazowych, z prawdopodobieństwem bliskim 80% w momencie pisania tego tekstu. [2]

Te stonowane oczekiwania, pozwoliły skorzystać japońskiemu jenowi, gdyż USD/JPY zakończył ubiegły tydzień ze stratami. Stworzyło to perspektywy dla bardziej znaczącej korekty w kierunku 133,15. Jesteśmy jednak ostrożni wokół takich ruchów, a dzienna chmura Ichimoku (rozpoczynająca się w połowie poziomu 132) prawdopodobnie powstrzyma dalszą słabość.

Para stabilizuje się dzisiaj i utrzymuje EMA200 (czarna linia), co utrzymuje średnioterminowy bias wzrostowy. W związku z tym, greenback może znaleźć nową siłę i podjąć kolejny wysiłek w kierunku granicy 140,00, choć będzie do tego potrzebował świeżego impulsu, który przyniesie 142,49 w centrum uwagi.

Ścieżka pary będzie zdeterminowana przez środowy wynik posiedzenia polityki Fed i wskazówki wokół września.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 25 lip 2022 https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2022/k220721a.pdf

2

Znaleziono 19 cze 2024 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.