USD/JPY ustanawia nowe 24-letnie maksima po silnych wynikach wyborczych japońskiej partii rządzącej

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USD/JPY

Według prognoz NHK (Japan Broadcasting Corporation) rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) zdobyła 63 mandaty ze 125 możliwych do zdobycia w niedzielnych wyborach do wyższej izby parlamentu Japonii. Jej koalicyjny partner, Komeito, uzyskał 13, co daje im komfortową większość.

Silny wynik wyborczy LDP, zaledwie kilka dni po zabójstwie jej byłego lidera Shinzo Abe, jest postrzegany jako wsparcie dla stymulacyjnej polityki fiskalnej i monetarnej rządu i banku centralnego.

Bank Japonii pozostaje w wyraźnej sprzeczności ze swoimi głównymi partnerami, a w szczególności z Fed, ponieważ pozostaje zaangażowany w swoją ekspansywną politykę, nawet po przekroczeniu przez inflację celu 2%. Ta różnica doprowadziła do rajdu USD/JPY w drugim kwartale, rozszerzając swoje prawie 24-letnie maksima dzisiaj, gdy podejmuje kolejną próbę osiągnięcia poziomu 137,00

Perspektywy techniczne nie uległy większym zmianom, gdyż byki mają w zasięgu wzroku maksima z maja 1998 r. (139,29), ale prawdopodobnie będą potrzebowały świeżego impulsu, by rzucić im wyzwanie i sprowadzić 142,49 w centrum uwagi.

Pomimo ponownego przełamania dziś nowych poziomów, postępy w ciągu ostatnich kilku tygodni były powolne, a USD/JPY słabnie po początkowym impulsie wyborczym, podczas gdy amerykańskie 10-letnie stopy zwrotu również wykazują podobny ruch.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Presja na powrót do 135,00 nie byłaby zaskakująca, ale na tym etapie trudno nam dostrzec, co doprowadziłoby do głębszej korekty i naruszenia EMA200 (w okolicach 133,70).

Kalendarz ekonomiczny na ten tydzień # rozpoczyna się w stonowany sposób, ale rynki otrzymają w środę kolejną aktualizację inflacji z USA, która może określić trajektorię pary i zaważy na kolejnej decyzji politycznej Fed.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.