USD/JPY spada pod wpływem awersji do ryzyka

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza USD/JPY

Przypadki zachorowań w Chinach rosną od kilku tygodni, druga największa gospodarka świata odnotowała też ostatnio pierwsze od dłuższego czasu zgony z tym związane. Pomimo złagodzenia czasu kwarantanny, władze pozostają przy rygorystycznej polityce "zero-Covid"

Sytuacja pandemiczna w Chinach od pewnego czasu stanowi źródło ryzyka rynkowego, natomiast protesty w trakcie weekendu, wywołały ucieczkę do bezpieczeństwa. Japoński jen bardziej niż dolar korzysta na tych przepływach risk-off, ponieważ rynki rozważają potencjalnie wolniejsze tempo podwyżek stóp przez amerykański Fed.

Bieżący tydzień przynosi kluczowe wydarzenia, które mogą zadecydować o kolejnym etapie ruchu tej pary. Należą do nich wystąpienie przewodniczącego Fed Powella przed zbliżającym się okresem zaciemnienia komunikacji, a także najnowsze dane o inflacji PCE z USA.

USD/JPY zmierza w kierunku najgorszego miesiąca od dwudziestu czterech, w agresywnej korekcie z październikowego wielodekadowego maksimum. Niedźwiedzie są pod kontrolą i wyznaczyły dziś nowe trzymiesięczne minima, co stawia w zasięgu ich wzroku 200-dniową EMA (w okolicach 135.00). Jednakże przekonujący spadek poniżej tego poziomu, który sprowadziłby 130.38 w centrum uwagi, może okazać się nieuchwytny w najbliższym czasie.

Pomimo możliwości mniejszych podwyżek przez amerykański Fed, nadal patrzy on na dalsze zacieśnianie, podczas gdy różnica w polityce z Bankiem Japonii pozostaje wyraźna, ponieważ ten ostatni nie wykazał skłonności do zmiany swojego uber-gołębiego stanowiska.

Biorąc to pod uwagę, odbicie w kierunku 140,00 nie byłoby zaskakujące, ale perspektywa wzrostu nie jest zbyt korzystna. W tych warunkach większa zwyżka, która mogłaby podważyć kluczowe 142,50-143,10, jest bardzo trudna.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.