UKOil cofa się po osiągnięciu wysokiego poziomu 133 USD za baryłkę w zeszłym tygodniu

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)

W [poprzednim artykule] (https://www.fxcm.com/uk/insights/oil-gaps-up-on-open-as-russian-oil-ban-considered/) pytaliśmy, czy zeszłotygodniowa luka otwarcia na ropie była luką ucieczki czy wyczerpania? Poniżej rozpatrujemy 4-godzinny wykres kontraktu CFD na ropę Brent, UKOil, oferowanego przez FXCM. Wygląda na to, że luka wyczerpała się, ponieważ obecnie została zamknięta. Ponadto, dołączyliśmy potrójną średnią kroczącą, aby ocenić obecny sentyment. Zielona krótkoterminowa średnia krocząca (SMA) znajduje się poniżej pomarańczowej średniej SMA, a pomarańczowa średnia SMA znajduje się poniżej czerwonej długoterminowej SMA.

Zauważamy również, że czerwona SMA skierowała się w dół (czarna elipsa). Formacja ta jest niedźwiedzia. Dopóki się ona utrzymuje, momentum jest skierowane w dół, a obawy o stagflację maleją. Jest to jednak w dużym stopniu uzależnione od sytuacji geopolitycznej związanej z inwazją Rosji na Ukrainę. Oba kraje mają wznowić rozmowy pokojowe, a jakakolwiek eskalacja może zakłócić spadkowy trend SMA. Ukraina dąży do zawieszenia broni i wycofania wojsk rosyjskich ze swojego terytorium.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.