Crypto Trading

Strona 11 z 11

  • Pierwsza rysa pojawia się na tygodniowym wykresie Bitcoina

    Tygodniowy Poniżej znajduje się tygodniowy wykres bitcoina. Dodaliśmy potrójną średnią kroczącą, aby ocenić długoterminowy trend. W tym względzie, pojawiło się pierwsze pęknięcie. Szybka zielona średnia krocząca przecięła się poniżej wolnej czerwonej średniej kroczącej (elipsa aqua). Jeśli pomarańczowa średnia krocząca o średnim tempie pójdzie za tym przykładem i przetnie się poniżej czerwonej średniej kroczącej, średnie kroczące na wykresie tygodniowym ułożą się w niedźwiedzią formację Kryptowaluta jest obecnie notowana w pobliżu obszaru…

  • Najpopularniejsze terminy i wyrażenia związane z kryptowalutami

    Należyta staranność jest ważna przy analizie każdej klasy aktywów. Jednak odrobienie pracy domowej może być jeszcze ważniejsze, jeśli chodzi o waluty cyfrowe, ponieważ ta klasa aktywów istnieje od znacznie krótszego czasu niż bardziej tradycyjne aktywa (takie jak akcje i obligacje) i wiąże się ze znaczną niepewnością. Przeprowadzenie odpowiednich badań nad kryptowalutami może wymagać od niedoszłego inwestora zbadania wielu obszarów. Jednym z nich, który może okazać się szczególnie pomocny, jest po…

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.